Vypestuj dobro

Vypestujme spoločne dobro

Pomôžte kúskom svojej úrody ľuďom v ťažkej situácii.

Čo je Vypestuj Dobro?


Cieľom projektu Vypestuj Dobro je sezónnou dodávkou čerstvého ovocia a zeleniny podporiť deti a starých ľudí, ktorým klasická rodina nedokáže pomôcť. Títo ľudia nemajú pozitívnu predstavu o fungovaní rodiny a priateľské gesto cudzieho človeka v nich môže vyvolať pocit, že nie sú na tomto svete sami a že niekomu na nich záleží.

Keď podobný systém začínal v USA a v Kanade, nikto nevedel, ako sa uchytí medzi ľuďmi. Ale ujal sa. Na Slovensku sa nám podarilo v roku 2013 sprostredkovať približne 1012 kg čerstvého ovocia a zeleniny, v roku 2014 už niečo cez 1561 kg, čo predstavuje spolu viac ako 6432 odporúčaných denných dávok dospelého človeka. Podarí sa nám s vašou pomocou prekonať v roku 2015 hranicu 2000 kg?

Komu je pomoc určená?


Kto vyberá príjemcov pomoci?

Príjemcov pomoci vyhľadávame spolu so sociálnymi pracovníkmi obecných úradov, riaditeľmi a dobrovoľníkmi zariadení núdzového bývania, Slovenského Červeného kríža a iných neziskových organizácií. Záverečný výber príjemcov robia vždy iba tí, ktorí sú s príjemcami pomoci v každodennom kontakte a poznajú ich sociálnu situáciu.

Ako môžem pomôcť?

Staňte sa Dobrým pestovateľom

 1. Napíšte nám a zaregistrujte sa ako Dobrý pestovateľ do programu Vypestuj Dobro.
 2. Dopestujte zeleninu alebo ovocie, ktoré chcete venovať ľuďom v núdzi.
 3. Svoje výpestky zanesiete priamo jednej z rodín blízko vašej záhradky, ktoré spadajú medzi schválených príjemcov pomoci nášho občianskeho združenia. Ak vo vami dostupnej vzdialenosti nebudeme mať vhodného príjemcu, prevoz úrody Vám pomôžeme vyriešiť.

Externí kontaktní spolupracovníci

V prípade, že vám nevieme e-mailom poskytnúť kontakt na konkrétneho schváleného príjemcu podpory vo vašom okolí, zabezpečíme distribúciu vami vypestovaných produktov v spolupráci s našimi externými spolupracovníkmi. Sú to dobrovoľníci z 38 miestnych organizácii Slovenského červeného kríža, sociálni pracovníci obecných úradov, alebo pracovníci lokálnych neziskových organizácií, ktorí pracujú s rodinami s deťmi v kríze alebo so starými ľuďmi. Komunikujeme tiež s pracovníkmi Call centra sociálnej pomoci Slovenského Červeného kríža, ktorí nám vedia veľmi rýchlo pomôcť s vyhľadaním vhodného príjemcu. Samozrejme, ak dodávka Vášho ovocia či zeleniny bude vykonaná externým spolupracovníkom, ako darca dostanete ihneď potvrdenie o poskytnutom objeme Vášho daru a budete v blízkom čase tiež budete informovaný o rodine alebo organizácii, ktorá Vašu pomoc nakoniec obdržala. Konečný príjemca pomoci musí tiež potvrdiť podpisom príjem rovnakého množstva plodín, ako ste darovali.

Riešili sme už dodávku zeleniny a ovocia v Prešove, Liptovskom Mikuláši, Bratislave a rozpracované máme ďalšie dodávky v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Svätom Petri, Ilave, Prievidzi, Žiline, Košiciach, Leviciach, Štúrove, Necpaloch, Borskom Mikuláši, Veľkých Úľanoch, Novom Meste nad Váhom, Zvolene a Rohožníku. Čím skôr budeme vedieť aj o vašej možnej dodávke zeleniny a ovocia, budeme si vedieť včas dohodnúť ďalší postup.

Existuje veľa dobrých ľudí, lokálnych neziskových organizácií, o ktorých možno nevieme a možno by nám vedeli pri našich aktivitách podať pomocnú roku. Pošlite nám tip na ne a aj s Vašou pomocou tak zabezpečíme maximálnu decentralizáciu rozhodovania o výbere príjemcov pomoci a distribúcie poľnohospodárskych výpestkov k nim. Nemáme záujem vytvárať nejaké centralizované miesta, kde by sa výpestky skladovali a mohli by sa objavovať akékoľvek aj drobné pochybnosti o možnosti zneužitia nášho programu. Tak, ako si želáme, aby darcov bolo čo najviac, tak chceme, aby o príjemcoch pomoci rozhodovali zodpovední a čestní ľudia, ktorí sú k nim čo najbližšie.


Chcem pomáhať, ale nie som pestovateľ

Zaujal vás náš projekt a radi by ste pomohli, no nemáte možnosť poskytnúť vypestované potraviny? Vypestovať dobro môžete aj nepriamo. Aktuálne potrebujeme pomoc najmä od:Kontakt

Poštová adresa

Vypestuj Dobro, o.z.
Tajovského 19
811 04 Bratislava

E-mail

Informácie
info@vypestujdobro.sk

Príjem žiadostí o potravinovú pomoc
dobro@vypestujdobro.sk

Telefonický kontakt

0907 706 104

Výkonný riaditeľ

Ing. Erich Seemann
seemann@vypestujdobro.sk


Občianske združenie Vypestuj Dobro bolo registrované na Ministerstve vnútra SR dňa 21.2.2013 a bolo mu pridelené IČO 42269512.

Činnosť občianskeho združenie je financovaná zo súkromných zdrojov výkonného riaditeľa a z príspevkov darcov. V prípade, že je Vám činnosť občianskeho združenia Vypestuj Dobro sympatická, nemáte žiaden prebytok úrody na záhrade alebo balkóne, a predsa len by ste jeho ciele radi nejako podporili, kontaktujte nás.
Za akúkoľvek aj symbolickú psychickú podporu úprimne ďakujeme.


Zakladatelia

 • Vyštudoval Fakultu podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave.
 • Absolvoval ročné štúdium na École de Commerce et de Gestion v Orléans vo Francúzsku.
 • Päť mesiacov stážoval v DG Enterprise v Európskej komisii v Bruseli.
 • Pracoval pre cestovnú agentúru MTA a Národnú agentúru pre rozvoj malého a stredného podnikania.
 • V roku 2001 založil firmu Ing. Erich Seemann – Flora Exotika, ktorá sa zaoberá zásielkovým predajom a servisom rastlinného materiálu a interiérovej a exteriérovej zelene.
 • Prevádzkuje internetové záhradníctvo RASTLINKY.SK

Náhodnou súhrou rôznych neočakávaných životných skúseností som si ujasnil priority, ktoré mám v živote. Pochopil, že mám skutočne dobrý pocit z pomoci ľuďom, ktorým iní neprávom ubližujú, že sa oplatí držať svojich zásad a mať obojstranne vyrovnaný vzťah s ľuďmi, na ktorých mi naozaj záleží. Stotožňujem sa s myšlienkou filmu „Pošli to ďalej“, že aj drobnými dobrými skutkami pre druhých ľudí je možné zmeniť spoločnosť, v ktorej žijeme a že človek sa nesmie vzdať, ak mu niekto hádže polená pod nohy. Už dávnejšie som uvažoval nad nejakou aktivitou, pomocou ktorej by som mohol svojimi kapacitami, znalosťami, schopnosťami prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti u nás a odvďačiť sa tak svojmu okoliu za to, čo som od neho získal a čo mi v súčasnosti umožňuje. Program Vypestuj Dobro tieto moje túžby napĺňa a verím, že sa nám ho spolu s inými podobne zmýšľajúcimi ľuďmi podarí dobre rozbehnúť.


 • Vyštudovala na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.
 • Zúčastnila sa viacerých zahraničných dobrovolníckych pobytoch, ktoré mali za cieľ prispieť k výskumu a ochrane korytnačiek na Kréte či v Mexiku.
 • Pracovala v prekladateľskej agentúre v Prahe.
 • V súčasnosti je učiteľkou v anglickej materskej škole v Bratislave.
 • Po predstavení myšlienky projektu Vypestuj Dobro ani chvíľu neváhala a rozhodla sa ho podporiť.

Prečo práve Vypestuj Dobro? Každý záhradkár, medzi ktorých sa radím aj ja s mojou rodinou, má dobrý pocit, ak jeho láskavá starostlivosť plodí zdravú a chutnú úrodu. A o čo väčšia môže byť táto radosť, keď chuť šťavnatých plodov vyčarí úsmev na tvári obdarovaných. Tieto malé farebné a voňavé radosti môžu pomôcť ľuďom v núdzi prekonať ich starosti o najbližších a dodať im silu na krajšie zajtrajšky. Obdarovaným prajem dobrú chuť a všetkým dobrým pestovateľom zo srdca ďakujem. :-)


 • Vyštudoval na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • V súčasnosti pracuje ako marketingový manažér v nadnárodnej spoločnosti v Bratislave
 • Prácu v „biznis“ prostredí si kompenzuje športom a potulkami po prírode

Dobrovoľníckych, či charitatívnych iniciatív je v súčasnosti veľké množstvo. Dá sa na to pozrieť z dvoch uhlov: a) pesimista hodí všetky organizácie do jedného vreca ako prostriedok na ťahanie peňazí z vreciek dôverčivých ľudí, b) optimista verí, že ľudia vo svojej podstate chcú byť dobrí a pomôcť svojim blízkym. Ako to už v živote chodí, pravda je niekde uprostred ☺. Keď mi však môj kamarát Erich predstavil myšlienku projektu, neváhal som ani chvíľu a rozhodol som sa podporiť ho. Dôvod? Pretože v tomto projekte nejde o žiadne peniaze, či dotácie, ale o skutočné „dobro“ -o jednoduché delenie sa s tými, čo to naozaj potrebujú. Verím, že počet darcov bude rásť a že časom sa aj z obdarovaných stanú dobrí pestovatelia ☺.


Podporujú nás

Partnerské organizácie

Podporovatelia - súkromné osoby